Vltava - vodáky nejnavštěvovanější řeka

Řeka Vltava je právem nazývána královnou českých řek. Jméno Vltava je odvozeno z germánského Wilth, což znamená divoká, prudká voda. Délka jejího toku po ústí Labe u Mělníka je 430,2 km. Plocha povodí na území České republiky činí 26 863 km² a stává se tak nejdelší řekou u nás. Tato řeka pramení na Šumavě pod Černou horou v nadmořské výšce 1 172 m. Řeka zasahuje na území Rakouska a to 921 km² (jde především o povodí Lužnice a Malše) a na území Německa 306 km² (povodím Berounky a Studené Vltavy).

Řeka je splavována už od středověku, kdy se využívala k přepravě dřeva. Díky přepravě se postupně usilovalo o plavební spojení Dunaj – Vltava - Labe. Od počátku 20. století se na řece budovali přehrady. Přehrady měly mít účel především energetický, ale měl také chránit před povodněmi a sloužit především k rekreaci a zlepšení průtoku vody pro plavbu.

Vltava - vodáky nejnavštěvovanější řeka

Vltava je bezesporu nejnavštěvovanější řekou

Vltava je bezesporu nejnavštěvovanější řekou, zejména v letním období, kdy je na řece největší vyžití. Bývají zde pořádány například koncerty, divadla, festivaly a je zde mnohem snadnější najít krásné ubytování. Řeku je však možno sjíždět celoročně, neboť pod vodní nádrží Lipno je garantován minimální průtok a to i v období sucha. Vodáci ocení nejen historické památky, krásná města, ale i 6 stupňů vltavské kaskády, na které je vybudováno množství vodních přehrad. Je zde možné zažít velký adrenalin, neboť na řece leží mnoho jezů. Jsou však dobře sjízdné a mají převážně vorovou propusť. Na řece je zajištěna lodní doprava, která Vás přepraví i s lodí. Dále můžete využít plavebních komor, ty však mají omezenou provozní dobu.

Vodáky nejfrekventovanější je tok řeky mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou.

Zakázaný sjezd

Z národního parku Šumava je zakázaný sjezd do Borové Lady. Od Nové Pece není plavba již nijak omezena. Abyste se vyhnuli problémům s porušením a následným placením pokuty, doporučujeme před sjížděním řeky tato omezení nastudovat.

Vltava - vodáky nejnavštěvovanější řeka

Tok Vltavy

Teplá Vltava je považována za hlavní pramennou větev. Pod názvem Černý potok pramení na Šumavě pod Černou horou ve výšce 1 172m.

Pod obcí Kvilda se stáčí tok na jihovýchod a pokračuje dále k obci Borová Lada 890 m.n.m.. Odtud se nazývá Teplá Vltava, na niž navazuje Vltavský potok, nazývaný Malá Vltava, pramenící v Plánském podlesí. Tok pokračuje podél hranic s Rakouskem a v oblasti Mrtvého Luhu v Národním parku Šumava se setkává Teplá Vltava se Studenou Vltavou, ta pramení v Bavorsku na svahu hory Haidel a překračuje české hranice poblíž obce Haidmühle.

Od soutoku nese dále název jen Vltava. Na horním toku Vltavy, poblíž obce Lipno nad Vltavou, se koryto mění v obrovskou vodní plochu Lipenská přehrada, nazývaná Lipno, která je největší vodní nádrží u nás.

Odtud teče přes balvanité řečiště mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem a je nazývána Čertovy proudy. Toto malebné území vzniklo rozpukáním a erozí skalního útvaru Čertovy stěny. Neprotéká zde mnoho vody, neboť je odváděna podzemním kanálem do vyrovnávací nádrže Lipno II. Řečiště je navíc zaplněno balvany, není tedy divu, že se jedná o jednu z nejtěžších vodáckých a slalomových tras na světě.

Pod Vyšším Brodem míří tok k městečku Rožmberk nad Vltavou. Četnými zákruty protéká historickým městem Český Krumlov, dále pak Zlatou Korunou, mine Třísov - zde je keltské oppidum, zříceninu hradu Dívčí Kámen a posléze vtéká do Českých Budějovic.

Zde se k toku přidává řeka Malše a obě pokračují do Hluboké nad Vltavou, kde již začíná takzvaná Vltavská kaskáda.

Hněvkovická přehrada je třetí přehradní nádrží na toku Vltavy. Vybudována byla z důvodu zásobování nedaleké jaderné elektrárny Temelín.

Následuje město Týn nad Vltavou, kde se již vzdouvá hladina Orlickou přehradou, k ní se připojuje řeka Lužnice. Zde vodáci využijí jez s plavební komorou Kořensko, poté se již vlévá do vodního díla Orlík. Orlík je největší přehrada tzv. Vltavské kaskády a pod jeho hladinou se z levé strany vlévá řeka Otava. Jako jeho vyrovnávací nádrž bylo vybudováno vodní dílo Kamýk.

Ve Středočeském kraji u obce Slapy se objeví velmi rozlehlá vodní nádrž Slapská přehrada. Toto místo je ideální pro odpočinek, neboť zde najdete spoustu romantických míst. Na toku do Prahy byly vybudovány další dvě přehrady - Štěchovice a Vrané nad Vltavou. Na území Prahy se potkáte s několika jezy a zdymadly. U města Davle se do Vltavy vlije řeka Sázava a u Zbraslavi Berounka.

U Kralup nad Vltavou se vlévá do rovinaté oblasti a směřuje k Mělníku, kde se v nadmořské výšce 156 metrů vlévá do Labe. U obce Vraňany je k vidění laterální plavební kanál. Tento nesplavný umělý kanál se posléze vlévá do řeky Labe. Labe protéká Německem a ústí do Severního moře.

Tok Vltavy - Putzer.cz

Obtížnost jednotlivých úseků:

Úsek                                                  Říční km                                   Obtížnost

Horní Kvilda- Borová Lada

424.3- 416.6

WW I-II

Borová Lada- Horní Vltavice

416.4- 403.0

WW I

Horní Vltavice- Lenora

403.0- 396.3

ZWC +

Střední Lenora- Soumarský most

396.3- 389.8

ZWC

Soumarský most- Nová Pec

389.3- 363.7

ZWB

Nová Pec- hráz Lipno I

363.7- 329.5

ZWA

Hráz Lipno I- Loučovice

329.5- 322.0

WW III-IV

Loučovice- hráz Lipno II

322.0- 318.7

WW IV- V+

Dolní Lipno II- Boršov n.V

318.7- 248.8

WW I-

Boršov- ústí do Labe

248.8- 0.0

ZWB

  Vltava - vodáky nejnavštěvovanější řeka

  Vltava - vodáky nejnavštěvovanější řeka