Vydra – velmi náročná šumavská řeka

Řeka Vydra je obdivována zejména pro svou krásu. Tok plný peřejnatých řečišť a obřích vymletých žulových balvanů, se vine v nádherné šumavské přírodě. Řeka protéká přírodní rezervací zvanou Povydří (asi nejvíce navštěvované místo na Šumavě) a je dlouhá 23 km.

Vydra je tedy součástí šumavských toků a na jejím soutoku s Křemelnou začíná řeka Otava. Je dlouhá (včetně zdrojnic) k soutoku s Křemelnou 23,1 km, povodí má plochu 146,2 km2. Roční průtok se počítá nad soutokem a je průměrně 4,13 m3/s. Vodáci mohou využít příjemný úsek z Modravy do Antýglu (4,8 km), kde obtížnost nepřesahuje WW III.

Od pramene (na svém horním toku) se nazývá Luzenský potok, u soutoku s Březnickým potokem vzniká Modravský potok. Ten teče k severu až k soutoku s Roklanským potokem a Filipohuťským potokem kousek od Modravy. Od tohoto soutoku se již nazývá řeka Vydra.

Řeka získala svůj název podle vydry říční, která v ní žije.

Hlavní zdrojnicí řeky Vydry a současně i Otavy se považuje Modravský potok s jeho přítokem Luzenským potokem.  Ten pramení na státní hranici s Německem na severozápadním svahu Luzného. Jsou zde Hraniční slatě v nadmořské výšce 1215 m.

Jak vypadá tok

Od pramene se řeka Vydra vine širokým, mělkým údolím až pod Březník, kde se tok náhle zužuje stejně jako údolí a jeho svahy jsou velmi příkré. Postupně se tento úzký prostor směrem k severu otevírá a řeka vtéká do kotliny u Modravy. Za kotlinou se vyderské údolí opět zužuje. Nemění se jen profil řeky, ale i sklon toku. Mezi Březníkem a Modravou teče řeka ve sklonu cca 4 ‰ a mezi Modravou a Antýglem 17,8 ‰. Za Antýglem se sklon ještě zvětšuje a svahy údolí jsou stále příkřejší. V korytě se nachází mnoho vymletých žulových balvanů, které vznikají působením silného proudu Vydry. Nad Turnerovou chatou tvoří Vydra prudký zákrut a mění směr z jihu na sever kolmo na východ a dále se točí na jihovýchod až severozápad. Tento směr udržuje až ke Kramlovu Mlýnu a u něj se vrací zpátky do původního směru. Na úseku dlouhém 1,8 km mezi Hálkovou chatou a cestou od Buchingrova Dvora má řeka sklon 55,6 ‰. V této části mají balvany velikost od 3 do 5 m a Vydra přes ně protéká v prudkých peřejích. V migmatitovém korytu se nalézají mnohé erozní tvary. Na úseku ke Křemelné se sklon začíná zmenšovat a údolí se více otevírá i prohlubuje.

Řeka Vydra nad Čeňkovou pilou - krizemkrazemceskem.cz

Zajímavé informace

Díky balvanům tvoří řeka hodně peřejí a kaskád. Působením vody a písku se v balvanech tvoří obří hrnce. Nejvíce jich můžete vidět u Antýglu. Nad údolím řeky na stráních jsou k vidění i zajímavá kamenná moře. U Čeňkovy pily se Vydra stéká s Křemelnou a odtud již teče řeka Otava. Na půli cesty mezi Antýglem a Čeňkovou pilou stojí Turnerova chata, kde je možné si prohlédnout expozici vydry říční, podle které nese řeka svůj název.

Nejhezčí úsek: celá řeka Vydra

Nebezpečný úsek: celá řeka - velký spád, balvany

Obvyklý začátek a konec: Modrava - Antýgl

Plavbu možné spojit s řekou: Otava

Podmínky pro vodáky

Jedná se o velmi náročnou řeku, která protéká v hlubokém zalesněném údolí, které má velký spád. Nachází se v Národním parku Šumava. Dříve byla plavba po Vydře zakázána. V současnosti je pouze omezována. Před vyplutím si raději ověřte stav na npsumava.cz.

Informace pro vodáky: Vydra je velmi náročná řeka protékající v hlubokém lesnatém údolí s velkým spádem. Je vhodná pro zkušené vodáky s dostatečnou výstrojí. Pro začátečníky určitě vhodná není. Plavba bývala dokonce zakázána, ale nyní je pouze omezována. Vodáci mohou využít příjemný úsek z Modravy do Antýglu (4,8 km), kde obtížnost nepřesahuje WW III.

Podmínky splouvání vymezuje návštěvní řád NP Šumava. Splavnost je omezena obdobím od 15.3. do 31.5. pouze o víkendech od 8:00 do 18:00 hodin. Povolené jsou pouze kánoe a kajaky. Výška hladiny je bez limitu. Nástupním místem je Modrava – parkoviště, soutok Modravského a Roklanského potoka a výstup je na pravém břehu v kempu Antýgl před lávkou pro pěší.

Na úseku od Antýglu k soutoku s Křemelnou je řeka označena obtížností WW IV – V+ a nesmí se po ní plout.