23.04. 2015 14:59

Vltava - vodáky nejnavštěvovanější řeka

Vltava - vodáky nejnavštěvovanější řeka
Řeka Vltava je právem nazývána královnou českých řek. Jméno Vltava je odvozeno z germánského Wilth, což znamená divoká, prudká voda. Délka jejího toku po ústí Labe u Mělníka je 430,2 km. Plocha povodí na území České republiky činí 26 863 km² a stává se tak nejdelší řekou u nás. Tato řeka pramení na Šumavě pod Černou horou v nadmořské výšce 1 172 m. Řeka zasahuje na území Rakouska a to 921 km² (jde především o povodí Lužnice a Malše) a na území Německa 306 km² (povodím Berounky a Studené Vltavy)...